เราเป็นศูนย์จำหน่ายข้าวสาร ที่ใหญ่ที่สุดในโคราช
ขอเชิญแวะมาเยี่ยมชมและดูตัวอย่างข้าวสารแต่ละชนิด
เบอร์โทรศัพท์ 044-258-485-6, 044-256-256
Email : siatongrice@gmail.com