พาณิชย์เตือนระวังซื้อข้าวสารจากรถเร่เสี่ยงปลอมปน
post by Admin 15:08:2015
 

กระทรวงพาณิชยเตือน ประชาชนระวังการซื้อข้าวสารจากรถเร่ขาย เนื่องจากขณะนี้มีนำข้าวสารปลอมปนมาจำหน่ายจำนวนมาก แนะตรวจสอบอย่างละเอียด


นายสมชาติ สร้อยทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ชาวบ้านใน จ.น่าน ถูกพ่อค้ารถเร่หลอกขายข้าวสารปลอมปนไม่ได้มาตรฐานในราคาถูก ว่าได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจังหวัดน่าน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้บริโภคตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดก่อนซื้อ

นอกจาก จ.น่าน แล้ว ยังพบว่ามีรถเร่หลอกขายข้าวสารในอีกหลายจังหวัด เช่น สุโขทัย ชลบุรี โดยหน้ากระสอบเขียนว่าข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบขนาด 50 กก. ขายในราคากระสอบละ 1,000-1,200 บาท แต่เมื่อเปิดกระสอบกลับเป็นข้าวขาวผสมข้าวหอม

นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่ารถเร่ขายข้าวส่วนใหญ่จะซื้อข้าวจากตลาดทั่วไปมาผสมขายในราคาต่ำกว่าตลาด และน้ำหนักไม่เต็มกระสอบ เช่น ข้าวสาร 1 กระสอบบรรจุ 50 กก. แต่บรรจุขายเพียง 45 กก.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคที่จะซื้อข้าวสารกับรถเร่ตรวจสอบคุณภาพให้ละเอียด ถ้าราคาถูกกว่าท้องตลาดมากให้ตั้งข้อสังเกตว่าข้าวสารที่อาจมีการปลอมปน เช่น นำข้าวหักมาผสมกับข้าวขาว นำข้าวหอมผสมข้าวขาว โดยราคาจะถูกกว่าท้องตลาด 200-300 บาท หากประชาชนพบมีการปลอมปนข้าวสารไม่ได้มาตรฐาน สามารถนำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงได้ หรือให้ข้อมูลผ่านสายด่วน 1569